Här fanns tidigare nättidningen Svensk Historia. De finns nu på https://svenskhistoria.se/

Sveriges historia

Sveriges historia, från istiden till modern tid är rätt så omfattande. För att täcka alla delar från jägare/samlare till de elektriker som utför elinstallationer i Landskrona, så skulle det behövas en hel bok, eller kanske till och med flera böcker. Men på denna sida, så kan du läsa om Sveriges historia i korta drag. Det från forntiden fram till industrialiseringen. 

Istiden var för kring 15 000 år sedan. Då var hela Sverige täckt av is. Cirka 3000 år senare var isen borta från den södra delen av landet. Det var då det kom människor, djur och växter. Man levde på att jaga, fiska och samla växter. 

Senare kom stenåldern, bronsåldern, järnåldern och sedan vikingatiden. 

Medeltiden

Medeltiden i svensk historia var mellan år 1000 fram till 1520-talet. Tidigare hade man sin asatro, men under medeltiden kom kristendomen. När den kom så förändrades Sveriges samhälle en hel del. Bland annat fick Sverige sin första kristna kung, Olof Skötkonung, omkkring år 1000. 

Under 1200-talet kom mycket att hända. Bland annat blev både jordbruk och handel mer organiserat och nya städer byggdes upp. Sverige kom även att delas in i landskap, där alla hade egna lagar. 

Under medeltiden utvecklades den svenska riksdagen som beslutar om landets lagar. Riksdagen delades in i fyra delar: adel, präster, borgare och bönder. 

Under senare delen av medeltiden, 1397, så skrev alla de nordiska länderna på ett avtal som brukar kallas Kalmarunionen. Med Kalmarunionen blev alla länderna ett enda land.

Stormaktstiden

Under 1500-talet så hände det en hel del, både i Sverige och i resten av världen. En känd händelse under denna tid är Stockholm blodbad. Det var då den danske kungen högg huvudet av 100 svenska adelsmän. Svenskarna gjorde uppror efter denna händelse och Gustav Vasa samlade en armé och tog makten från den danska kungen. Gustav Vasa blev svensk kund 1523 och det blev fred i Sverige.

Kyrkan förändras under Vasa-tiden. Prästen Martin Luther från Tyskland påverkade den svenska kyrkan en hel del. Kyrkan som tills dess varit katolsk blev nu protestantisk.

Mellan 1500-1700 så deltog Sverige i flera krig som skedde runt Östersjön. Sverige var även inblandat i ett trettio år långt religionskrig som pågick mellan åren 1618–1648. Sverige krigade med Danmark, Ryssland, Polen och Tyskland och fick kontroll över stora delar av Östersjön. I mitten av 1600-talet tog Sverige också stora delar av norra Tyskland och Polen. Sverige blev då en stormakt. År 1721 var det fred i Sverige igen och landets tid som stormakt över Östersjön var förbi.

Efter stormaktsväldets fall och kungens död kom den period som kallas frihetstiden. På 1700-talet började också en tid som kallas upplysningstiden. Då fick många länder i Europa bättre ekonomi. Under 1700-talet skedde många stora förändringar i Europa.

Gustav III blev kung i Sverige 1771. 1772 genomförde han en statskupp, då han ville styra Sverige mer på egen hand. Detta väckte stor kritik och Gustav III sköts till döds på en maskerad år 1792.

Så kom då 1800-talet. Gustav IV Adolf var kung i Sverige mellan åren 1796 och 1809.  Under hans tid var Sverige i krig med Ryssland. Gustav IV Adolf förlorade kriget och Sverige fick lämna Finland till Ryssland. Från år 1815 har det varit fred i Sverige. Missnöjet med Gustav IV Adolfs styre och hans misslyckade krigspolitik ledde till att han år 1809 tvingades lämna över tronen till sin farbror Karl XIII. 1809 så pprättade riksdagen fyra grundlagar, bland annat en regeringsform som minskade kungens makt. Eftersom Karl XIII inte fick egna barn, så adopterade han fransmannen Jean Baptiste Bernadotte. 

1865 försvann riksdagens fyra stånd (adel, präster, borgare och bönder). Riksdagen fick istället två avdelningar som kallades kammare.

Sveriges befolkning ökade en hel del under 1800-talet och många flyttade från landsbyden in till städerna för att jobba. Många emigrerade dock till Amerika.

Industrierna kom senare till Norden än till många andra länder i Europa. Vid mitten av 1800-talet levde fortfarande de flesta svenskar på jordbruk. På 1860-talet började Sverige bygga järnvägar. Tack vare järnvägen kunde svenskarna sälja trä och järn till andra länder. Stora industrier byggdes upp och arbetet gick fortare med hjälp av de nya maskinerna.

Könsroller var starkare förr

Det är ingen hemlighet att vår historia är fylld av ojämlikhet. Det dröjde till exempel ända till 1863 innan ogifta kvinnor blev myndiga - men då först vid 25 års ålder. Innan dess stod de under förmyndarskap och var enligt lagen underställda mannen. 

Rösträtten däremot skulle dröja ända till 1921 vilket inte är mer än cirka 100 år sedan. Jämlikheten idag är mycket bättre men vi ser fortfarande fler kvinnor än män som jobbar med saker som flyttstädning i Norrköping, inom sjukvården och som lärare. Det är samtidigt ont om kvinnor i yrken som brandman, snickare och inom polisen. 

Förhoppningsvis dröjer det inte 100 år till innan de här rollerna suddas ut helt och vi till slut får ett jämlikt samhälle där vi bedöms utifrån våra meriter och inte från våra kön. 

Snus - en del av Sveriges industriella & kulturella utveckling

Avslutningsvis, i denna resa genom Sveriges rika historia, kan vi inte förbise den djupt rotade traditionen av snus. Denna tobaksprodukt har varit en del av den svenska kulturen sedan 1700-talet.

Ett märkbart exempel är Lundgrens snus med lång historia, vars arv sträcker sig över generationer och speglar en del av Sveriges industriella och kulturella utveckling. Att smaka på Lundgrens snus är inte bara att njuta av en kvalitetsprodukt, det är också att uppleva ett stycke av Sveriges unika och fascinerande historia.